Skip to content Skip to footer

Çalışan Adayı Açık Rıza


OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Çalışan Adayları için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Belgesi

İşbu rıza metin çalışan adayının OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne yapmış olduğu iş başvurusu sebebiyle paylaşmış olduğun kişisel verilerinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince aşağıdaki hususlara ilişkin AŞAĞIDA YAZILI OLDUĞU ŞEKİLDE açık rızasını beyan etmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda;

“OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” ile paylaştığım kişisel verilerimin, açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine ve muhafaza edilmesine OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından tarafıma sunulmuş olan aydınlatma metni ile edindiğim bilgiler ışığında rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.”

 

 

OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’’ ile paylaştığım (sağlık veya biyometrik gibi) özel nitelikli kişisel verilerimin, açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine ve muhafaza edilmesine OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından tarafıma sunulmuş olan aydınlatma metni ile edindiğim bilgiler ışığında rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.”

 

“Mevcut açık pozisyon için işe alımımın gerçekleştirilememesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için değerlendirilmesi amacıyla OPAŞ OTOMOTİV PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİtarafından aşağıda yazılı süre kadar saklanmasına rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.”

 

Kişisel verilerimin saklanmasına rıza gösterdiğim süreye ilişkin tercihim formda“√” ile işaretlidir.

 

en_GBEnglish (UK)